Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Chương Trình Kích Cầu Đầu Tư
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ (Phần 2)

Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư công theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ được hệ thống thành 03 bước: - Bước 1: Lập, phê duyệt và giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm - Bước 2: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đẩu tư công - Bước 3: Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Xem Thêm
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư công theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ (Phần 1)

Ngày 06/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 thay thế cho Luật đầu tư Công năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14. Theo đó, quy trình và thủ tục đầu tư có nhiều điểm cập nhật, bổ sung quan trọng.

Xem Thêm
Những điểm mới trong Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về Quyết định ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 16/3/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Xem Thêm
TPHCM mở rộng ưu đãi cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội

Nhằm phát huy hơn nữa chủ trương đúng đắn của Chương trình kích cầu đầu tư, UBND TPHCM vừa thông qua Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 để bổ sung, sửa đổi, thay thế Quyết định số 33 và Quyết định số 38 về Chương trình kích cầu trước đây. Chương trình kích cầu sẽ tiếp tục dành ưu đãi cho việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của TPHCM và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tăng tính chủ động cho nền kinh tế.

Xem Thêm
Quy trình xử lý hồ sơ kích cầu theo quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Trình tự, quy trình xử lý hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư theo quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của TP.HCM, thông thường được trải qua những bước thực hiện như sau:

Xem Thêm
TPHCM đã phê duyệt 100 dự án kích cầu với tổng vốn đầu tư trên 7.700 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và 38/2013/QĐ-UBND về Chương trình kích cầu của TPHCM, TP đã phê duyệt 100 dự án với tổng mức đầu tư là 7.729 tỷ đồng; trong đó, số vốn được ngân sách hỗ trợ là 3.789 tỷ đồng. Vốn đầu tư bình quân của 1 dự án là 77,29 tỷ đồng. Lũy kế hỗ trợ là hơn 137 tỷ đồng.

Xem Thêm
TPHCM: Cho vay Chương trình kích cầu đầu tư xây dựng trường mầm non công lập

Theo chỉ đạo của UBND.TP, tỷ lệ xã hội hóa đầu tư tại các quận-huyện phải đạt ít nhất 30% và tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ít nhất là 70% trên tổng số trường mầm non công lập.

Xem Thêm
Quy trình thông thường thực hiện một dự án kích cầu

Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố đã được triển khai gần 14 năm. Tuy nhiên, để tiến hành thực hiện tham gia chương trình, nhiều chủ đầu tư vẫn chưa rõ quy trình thực hiện thông qua những thủ tục cần thiết. Qua kinh nghiệm tham gia tài trợ kích cầu, HFIC xây dựng sơ bộ một quy trình thông thường để giúp các đơn vị khi tham gia sẽ hiểu rõ các bước thực hiện.

Xem Thêm
Một số lưu ý đối với các đơn vị tham gia chương trình kích cầu của Thành phố

Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố nhằm góp phần tháo gỡ và giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư cho các nhà đầu tư trong các lĩnh vực được Thành phố ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua một số nhà đầu tư thực hiện dự án không được hỗ trợ hoặc bị thu hồi nguồn vốn hỗ trợ

Xem Thêm
HFIC đồng hành cùng với chương trình kích cầu thông qua đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các ngành nghề kinh tế trọng điểm của Thành phố là rất lớn trong những năm qua. Ngoài nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư phát triển hàng năm, Thành phố còn thu hút khá lớn nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trên địa bàn cùng tham gia thực hiện đầu tư thông qua nhiều chương trình, trong đó chương trình kích cầu thông qua đầu tư là một chương trình thu hút thành công việc thực hiện đầu tư phát triển của Thành phố.

Xem Thêm
Năm dự án trong khu chế xuất, khu công nghiệp được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu của thành phố

Đã có 5 dự án trong các khu chế xuất, khu công nghiệp được hỗ trợ lãi vay từ Chương trình kích cầu của thành phố Hồ Chí Minh.

Xem Thêm
Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng chương trình kích cầu qua đầu tư

Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) vừa ban hành quyết định mở rộng quy mô và phạm vi chương trình kích cầu qua đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhằm tăng cường khuyến khích việc đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu và các ngành nghề thành phố ưu tiên phát triển.

Xem Thêm

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN