Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Liên Hệ
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
33-39 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 4244 
Fax: (84-8) 3821 4243
E-mail: info@hfic.vn
Website: www.hfic.vn

BẢN ĐỒ GOOGLE MAPS

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN