Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Huy Động Vốn

VAY CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI

Chủ nhật, 03/02/2013 12:44 GMT
Theo các hình thức: Vay ưu đãi nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vay trực tiếp nước ngoài có hoặc không có bảo lãnh của Chính phủ.

Vay các tổ chức tài chính nước ngoài

Theo các hình thức: Vay ưu đãi nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc vay trực tiếp nước ngoài có hoặc không có bảo lãnh của Chính phủ.

Vay ưu đãi nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Từ năm 2006, HFIC đã thu hút được nguồn tài trợ từ các tổ chức tái chính quốc tế như 2,5 triệu USD của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), 30 triệu Euro của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), 50 triệu USD của Ngân hàng thế giới (WB). Đến nay, nguồn vốn này đã và đang được triển khai rất hiệu quả và được các nhà tài trợ đánh giá rất cao. Hiện nay, HFIC đang chuẩn bị tiếp nhận gói hỗ trợ tín dụng thứ 2 trị giá 20 triệu Euro của AFD dành cho HFIC. Ngoài ra, HFIC cũng đã được cam kết được tài trợ trong khoản tín dụng 190 triệu USD của WB dành cho các Quỹ đầu tư địa phương.

Vay trực tiếp nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ

Thông qua sự bảo lãnh của Bộ Tài chính, HFIC đã vay trực tiếp từ Ngân hàng Clayon và Ngân hàng Société Générale để cho vay lại dự án xây dựng Cầu Phú Mỹ (trị giá tương đương 2.130 tỷ đồng). Việc giải ngân đã hoàn tất trong năm 2009 và bắt đầu hoàn vốn từ năm 2010.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN