Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tiếp Nhận, Cho Vay Vốn Ủy Thác

NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

Chủ nhật, 03/02/2013 12:50 GMT
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) được thành lập theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 của UBND TP.HCM và uỷ thác cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM - HFIC

Giới thiệu

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) được thanh lập theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/05/2007 của UBND TP.HCM và uỷ thác cho Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM - HFIC (bấy giờ là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM) quản lý cho vay nguồn vốn Quỹ. Vốn ban đầu thanh lập của Quỹ là 50 tỷ đồng.

Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ các dự án triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất trên địa bàn TP.HCM.

Cơ chế hoạt động 

  • Về thẩm định dự án: Hội đồng thẩm định của Quỹ QTKH&CN chịu trách nhiệm thẩm định hiệu quả dự án.
  • Về thẩm quyền quyết định:

- Cho vay: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức cho vay dưới 02 tỷ đồng; Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức cho vay từ 02 tỷ đồng đến mức cho vay tối đa (70% tổng vốn đầu tư dự án).

- Tài trợ: Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức tài trợ dưới 300 triệu đồng; Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định mức tài trợ từ 300 triệu đồng đến mức tài trợ tối đa (30% tổng vốn đầu tư dự án).

  • Về thủ tục giải ngân: HFIC ký hợp đồng uỷ thác cho vay/tài trợ, kiểm tra hồ sơ giải ngân và thực hiện giải ngân. Đối với các hợp đồng cho vay, HFIC thực hiện theo dõi tiến độ thực hiện dự án và thu hồi nợ theo đúng thời hạn vay quy định trong hợp đồng tín dụng uỷ thác.

Đối tượng vay vốn/tài trợ 

Các tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế, thực hiện các dự án về triển khai ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn thành phố, cụ thể:

  • Các đối tượng được cho vay và tài trợ một phần

a) Các dự án tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, lĩnh vực mà thành phố ưu tiên, khuyến khích, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện và chưa hưởng tài trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

b) Các dự án nhằm mục đích thương mại hoá các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố và Quốc gia.

c) Các công trình đã được cấp bằng phát minh sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

d) Các dự án của doanh nghiệp công nghệ được tạo dựng từ các vườn ươm công nghệ trên địa bàn thành phố.

  • Các đối tượng được vay vốn

a) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các đơn vị khoa học và các doanh nghiệp.

b) Các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hiện đại với chi phí thấp thay thế nhập khẩu của chương trình chế tạo thiết bị từ nghiên cứu trong nước đã qua giai đoạn sản xuất máy mẫu.

c) Chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cao hơn.

Đặc trưng

- Lãi suất cho vay: tối đa bằng 50% lãi suất trung bình của 04 ngân hàng thương mại tại thời điểm cho vay (đã bao gồm phí uỷ thác). Mức phí quản lý vốn ủy thác hiện hành do UBND thành phố ban hành, hiện nay là 0,84%/năm.

- Thời hạn cho vay: tối đa 4 năm, trong đó ân hạn trả vốn không quá 2 năm. Đối với các dự án được tài trợ, thời gian tài trợ tối đa 3 năm.

- Bảo đảm nợ vay: không cần tài sản thế chấp mà căn cứ vào năng lực công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và hợp đồng sản phẩm đã có, đồng thời dự án phải khả thi và đảm bảo khả năng hoàn trả nợ vay và lãi vay.

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.HCMSở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM.
Tel: (84-8) 39.326.903 (gặp chị Giang, anh Long)     
Fax: (84-8) 39.325.584

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thác, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

Địa chỉ: 33 - 39 Pasteur, Q.1 TP.HCM
Tel: (84-8) 38.214.244 - 38.212.768 
Fax: (84-8) 38.214.243

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN