Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tài Trợ Tín Dụng

CT NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ - NHÀ Ở XÃ HỘI

Chủ nhật, 03/02/2013 12:34 GMT
Quyết định 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

Pháp lý

- Quyết định 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

- Quyết định 66/2009/Qđ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN-KCX;

- Quyết định 67/2009/Qđ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

- Quyết định 5327/QD9UBND ngày 10/12/2008 của UBND TP về việc ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đến 2010.

- Quyết định 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND Thành phố về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Các văn bản pháp lý khác liên quan đến chính sách nhà ở tái định cư, nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội...

Đối tượng

Là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xây dựng nhà ở hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được hỗ trợ ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo như các văn bản hướng dẫn pháp lý nêu trên.

Nguyên tắc khuyến khích đầu tư

a. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo chính sách phát  triển nhà ở được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà khác theo quy định của pháp luật, được khuyến khích theo chương trình của Chính phủ và chính quyền Thành phố.

b. Đối với nhà ở tái định cư được đảm bảo mua lại hết số lượng căn hộ tái định cư đã cam kết trong từng dự án. Trong trường hợp cấp thẩm quyền không mua hết số căn hộ đã cam kết đó, chủ đầu tư được phép bán cho các đối tượng khác.

c. Đối với các dự án gồm có 2 phần: phần dành cho nhà ở chính sách và phần dành cho kinh doanh thì Chủ đầu tư chỉ được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi theo quy chế đối với phần công trình phục vụ phát triển nhà ở chính sách.

d. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án xây dựng nhà ở phục vụ các chương trình nhà ở theo chính sách phát triển nhà ở của Thành phố.

e. Các chủ đầu tư bình đẳng với nhau trong việc hướng chính sách ưu đãi theo quy chế, không phân biệt thành phần kinh tế.

Hình thức lựa chọn chủ đầu tư

  • Việc lựa chọn chủ đầu tư được tổ chức theo hình thức đấu thầu, trừ một số dự án mà UBND TP xét thấy cần thiết phải chỉ định chủ đầu tư.
  • Trường hợp doanh nghiệp tự tạo quỹ đất hợp pháp và đúng quy hoạch xây dựng nhà ở theo chính sách phát triển nhà ở của thành phố thì doanh nghiệp đó được ưu tiên chọn làm chủ đầu tư.

Đảm bảo đầu tư

UBND TP ban hành quyết định danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư, xác định số lượng căn nhà của dự án được thành phố mua, mức lãi suất vay vốn được quy định và thời hạn vay cụ thể, mức vốn ngân sách để mua các căn hộ tái định cư của dự án. Khi các căn hộ hoàn thành được bàn giao cho đơn vị do UBND TP chỉ định.

Đối với nhà ở lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên được xem xét hỗ trợ lãi vay theo Quyết định kích cầu 20/2009/Qđ-UBND.

Hỗ trợ đầu tư

- Hiện nay, chỉ áp dụng hỗ trợ lãi vay đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên thuộc đối tượng chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, được bù lãi suất đối với phần vốn mà chủ đầu tư vay để thi công xây lắp theo lãi suất hỗ trợ được quy định tại quyết định 20/2009/QĐ-UBND. Thời gian bù lãi suất và mức bù lãi suất được căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt nhưng tối đa không 07 năm và hạn mức vốn vay được hỗ trợ không quá 100 tỷ đồng cho một dự án.

- UBND TP hỗ trợ thêm cho chủ đầu tư:

+  Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình.

+  Nhà nước đầu tư hỗ trợ hạ tầng đến tường rào công trình tùy thuộc vào từng dự án  cụ thể.


THÔNG TIN LIÊN HỆ


67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 4244
Fax: (84-8) 3821 4243

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN