Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Thông Tin

Lịch sử hình thành và phát triển

Thứ bảy, 26/01/2013 15:22 GMT
Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) được thành lập ngày 10/09/1996 theo Quyết định số 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/05/1997.

Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) được thành lập ngày 10/09/1996 theo Quyết định số 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/05/1997.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành ngày 15/03/1997; Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức tài chính; là một mô hình hoạt động mang tính thí điểm, nhằm xây dựng một cơ chế huy động vốn tập trung và hiệu quả để đầu tư vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng và một số lĩnh vực công nghiệp then chốt trên địa bàn thành phố.

Cầu Phú Mỹ, một trong những hình ảnh tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh,
là dự án vay vốn Ngân hàng Societe General được giải ngân thông qua
Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố từ năm 2006-2009.

Trong quá trình 12 năm hình thành và phát triển, theo tổng kết và đánh giá của Bộ Tài Chính; Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) là lá cờ đầu trong hệ thống các Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh (thành phố) vì đã triển khai khá đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định đồng thời là đơn vị có quy mô và tốc độ phát triển nhanh và bền vững nhất trong phạm vi toàn quốc.

Xét trên góc độ đối với địa phương;  Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò công cụ đầu tư tài chính hiệu quả của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông qua kết quả huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để cùng Thành phố đầu tư cho các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội trọng điểm trong các kế hoạch 5 năm 2001-2005 và 2006-2010. Trong đó có nhiều chương trình đã mang dấu ấn khá đậm nét của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đáp ứng kịp thời cho kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng KTXH như chương trình kích cầu thông qua đầu tư; chương trình xây dựng hệ thống cầu đường, khu công nghiệp, khu đô thị mới; các dự án cung cấp nước sạch, dự án chỉnh trang kinh Nhiêu Lộc-Thị Nghè...vừa mang ý nghĩa phục vụ thiết thực cho đời sống dân cư và góp phần tạo lập mỹ quan và văn minh đô thị.

Tiếp đón ngài Thủ tướng Pháp François Fillon đến thăm Cao ốc A Ngô Gia Tự
được tài trợ từ nguồn vốn của Cơ Quan Phát triển Pháp thông qua HFIC
(Từ trái sang bà Ngô Kim Liên: TGĐ HIFU, ông Fillon)

 
HFIC VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI

Tiếp nối những thành tựu đó, việc thanh lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã thể hiện chủ trương đúng đắn và kịp thời của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình riêng có của Thành phố nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực huy động vốn và đầu tư; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội - không chỉ tại của thành phố Hồ Chí Minh và còn vươn ra cả địa bàn khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. 

Ngày 02/02/2010, trên cơ sở được sự đồng ý về nguyên tắc và ủy quyền Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thanh lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố. 

Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính
nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo thành phố tại Lễ
công bố thanh lập Công ty ngày 16/3/2010  
  


Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/04/2010 trên cơ sở đảm nhận các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu như sau:
 1. Huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật với các hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng, tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn;
 2. Đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà Thành phố cần ưu tiên đầu tư gồm:

  • Đầu tư trực tiếp vào các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng của Thành phố; các dự án công ích, hoặc các dự án phục vụ mục tiêu chính trị theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố;
  • Góp vốn liên doanh, liên kết; góp vốn cổ phần với doanh nghiệp khác; mua hoặc bán một phần tài sản hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác;
  • Đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, thông qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

 3. Cho vay đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Thực hiện việc ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
 5. Cung cấp các dịch vụ tài chính và tư vấn đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu.
 6. Thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tổng công ty, công ty nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
 7. Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

HFIC- MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động hơn 5 tháng nhưng Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Đầu tư Tài chính thành phố) đã tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở khẩn trương ổn định, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy đồng thời củng cố và từng bước mở rộng các mặt hoạt động. 

Một số kết quả cụ thể đã thực hiện từ ngày 13/04 đến 30/9/2010 như sau: 

Toàn Công ty đã thực hiện tổng mức đầu tư 554,16 tỷ đồng, trong đó cho vay được 430,3 tỷ đồng (bằng 47% số thực hiện cả 9 tháng đầu năm 2009) và giá trị đầu tư trực tiếp thực hiện đạt 123,8 tỷ đồng, gấp 3 lần so với số thực hiện cả 9 tháng đầu năm 2009.

 Lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho dự án Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, một hướng đầu tư mới

Về đầu tư trực tiếp: Đã tiếp xúc và ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty Đầu tư Tài chính thành phố và  Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dưới sự chứng kiến của UBND Thành phố. Đây là dự án lớn, có ý nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển hạ tầng Thành phố cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố.


Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty Đầu tư Tài chính thành phố
và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày 30/9/2010






Lễ khánh thành nhà máy nước Thủ Đức ngày 20/9/2010, một trong những
đơn vị có vốn góp của Công ty Đầu tư Tài chính thành phố.


Quản lý hoạt động cho vay:
Đã thu hồi nợ vay 404 tỷ đồng và thu lãi cho vay 98 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cũng như thu nợ 432 tỷ đồng và thu lãi cho vay 2 tỷ đồng từ các nguồn vốn ủy thác đầu tư khác.

 
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội

 Giải ngân các nguồn vốn ủy thác:

Đã giải ngân 39 tỷ đồng; tham gia tích cực chương trình bình ổn thị trường theo chỉ đạo của thành phố thông qua việc triển khai cho vay nguồn vốn Quỹ bình ổn thị trường, từ quỹ bình ổn thị trường Tết Canh Dần đến quỹ bình ổn mặt hàng lương thực, thực phẩm năm 2010 và Tết Tân Mão sắp đến. Bên cạnh đó, đã tập trung giải ngân một số dự án từ nguồn vốn các Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Công nghệ Thông tin.


 Mua hàng bình ổn giá tại Coopmart Cống Quỳnh ngày 24/9/2010

Hoạt động tiếp xúc - Thẩm định dự án đầu tư

Đã xúc tiến 160 dự án bao gồm 125 dự án vay vốn và 35 dự án đầu tư trực tiếp cùng thẩm định 35 dự án có tổng mức vốn vay 1.500 tỷ đồng và mức vốn thẩm định cho vay 600 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động

Với nhiều nỗ lực được nêu khái quát trên đây, Công ty Đầu tư Tài chính thành phố đã đảm bảo tốt hiệu quả hoạt động thể hiện qua tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như tổng thu nhập 9 tháng đầu năm 2010 tăng 31,8%, tổng chi phí tăng 12,5% và lợi nhuận tăng 38% so với cùng kỳ năm 2009.

Xây dựng tổ chức bộ máy

 
 Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2010

Tuy mới chính thức đi vào hoạt động hơn 5 tháng nhưng Công ty Đầu tư Tài chính thành phố đã tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong đó chú trọng việc  khẩn trương ổn định, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy điều hành các cấp; gấp rút xây dựng và trình thành phố Điều lệ Công ty; cập nhật, bổ sung, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban cùng hệ thống các quy chế, quy trình tác nghiệp.


 Những gương mặt cán bộ nữ của Công ty

Thực hiện đầy đủ các công tác liên quan đến đội ngũ CBVC như khen thưởng thi đua, tổ chức Đại hội CNVC, tuyển dụng thêm nhân sự và đào tạo nghiệp vụ trong đó có kỹ năng làm việc theo đội nhóm cho toàn thể CBVC công ty. Chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc như tiếp tục xây dựng trụ sở mới, sửa chữa trụ sở hiện nay, nâng cấp hệ thống và thiết bị  CNTT và xây dựng trang web Công ty Đầu tư Tài chính thành phố.


CBVC Công ty tại lớp huấn luyện xây dựng đội ngũ (team building)
ở Phước Hải (Bà Rịa- Vũng Tàu) tháng 9/2010.

Thông qua các kết quả hoạt động cụ thể đã nêu, toàn Công ty đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau

 1. Khối lượng giải ngân, cho vay các dự án từ nguồn vốn chủ sở hữu tính từ ngày Công ty Đầu tư Tài chính thành phố chính thức hoạt động đạt mức tăng trưởng khá, thể hiện  rõ năng lực tài trợ vốn và khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư cho nhiều dự án nằm trong các chương trình mục tiêu trọng điểm của thành phố.

 2. Hoạt động đầu tư trực tiếp đã được tăng cường, đạt một số tiến bộ so với các năm trước thông qua việc triển khai cụ thể kế hoạch hợp tác đầu tư toàn diện với một số đối tác chiến lược trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh đầu ra và tạo sự chủ động trong kế hoạch phát triển Công ty.

 3. Đã phấn đấu đảm bảo hiệu quả hoạt động của toàn đơn vị, thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính chủ yếu cả năm theo kế hoạch đề ra đồng thời quan tâm chắm sóc và phát huy thế mạnh của đội ngũ CBVC tại chỗ; góp phần phát huy nguồn lực tổng hợp, tạo khí thế cùng ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ chung đã được UBND Thành phố giao.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN