Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tiếp Nhận, Cho Vay Vốn Ủy Thác

NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM

Chủ nhật, 03/02/2013 12:51 GMT
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Công nghệ Thông tin TP. HCM (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM) được thành lập theo Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 27/09/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vốn hoạt động ban đầu là 20 tỷ đồng giao cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM quản lý theo cơ chế ủy thác vốn.

Giới thiệu

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Công nghệ Thông tin TP. HCM (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM) được thanh lập theo Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 27/09/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vốn hoạt động ban đầu là 20 tỷ đồng giao cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM quản lý theo cơ chế ủy thác vốn.

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phát triển nhân lực công nghệ thông tin TP.HCM nhằm mục tiêu hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố, phục vụ cho sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin của TP.HCM.

Cơ chế hoạt động

  • Về thẩm định: Ban Điều hành Quỹ tiếp nhận dự án, thẩm định, trình và đề xuất cho vay.
  • Về thẩm quyền quyết định:

Cho vay: mức vay dưới 200 triệu đồng do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt, từ 200 triệu đồng đến mức cho vay tối đa (10% vốn của Quỹ phát triển nhân lực) do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Tài trợ: dự án không quá 500 triệu đồng do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt, lớn hơn 500 triệu đồng do Hội đồng quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

  • Về thủ tục giải ngân: Căn cứ theo Quyết định được duyệt bởi Hội đồng Quản lý Quỹ, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành hướng dẫn tổ chức, cá nhân vay vốn lập hồ sơ và ký kết Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng tài trợ, tổ chức giải ngân kịp thời và đúng quy định theo Hợp đồng đã ký.

Đối tượng vay vốn/ tài trợ

  • Đối tượng cho vay

a) Tổ chức thực hiện đầu tư hoặc phương án đầu tư các chương trình đào tạo CNTT thuộc danh mục hỗ trợ của Quỹ.

b) Học viên vay vốn đóng học phí tham gia các chương trình đào tạo CNTT thuộc danh mục hỗ trợ của Quỹ nhằm mục đích tăng khả năng tuyển dụng, khả năng chuyên môn. Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp vay vốn để học các chương trình CNTT mà không thuộc chương trình đào tạo chính quy Đại học, Cao đẳng.

c) Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nhằm bổ sung, nâng cao trình độ của nhân viên, theo học các chương trình đào tạo CNTT thuộc danh mục hỗ trợ của Quỹ.

d) Các đơn vị có nhu cầu vay vốn cho học viên vay lại để theo học các chương trình đào tạo mà đơn vị tổ chức.

  • Đối tượng nhận tài trợ

a) Thành lập các giải thưởng CNTT dành cho các học viên và chuyên viên xuất sắc nhắm mục đích khuyến khích nhân tài CNTT.

b) Tổ chức các khóa học chuyên đề, khóa tập huấn do chuyên gia nước ngoài  và các chuyên gia hàng đầu trong nước báo cáo, giảng dạy cho các giảng viên của các trung tâm đào tạo CNTT nhằm nâng cao năng lực, trình độ của các giảng viên.

c) Tổ chức hội thảo, thông tin về hoạt động đào tạo, nhu cầu đào tạo, nhu cầu tuyển dụng cho các học viên, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

d) Tài trợ chi phí bản quyền giáo trình, bản quyền phần mềm phục vụ đào tạo cho các đơn vị đào tạo có dự án hoặc phương án đầu tư về đào tạo công nghệ thông tin mà không sử dụng vốn vay của Quỹ.

Đặc trưng

  • Lãi suất vay: 0%/năm (riêng đối với tổ chức vay để triển khai dự án đào tạo là 2%/năm), phí ủy thác hiện nay là 0,84%/năm (mức phí quản lý vốn ủy thác hiện hành do UBND thành phố ban hành).
  • Thời hạn vay: Từ 3- 5 năm tùy từng đối tượng vay vốn.
  • Bảo đảm tiền vay: Đơn vị vay vốn phải thực hiện đảm bảo tiền vay bằng các hình thức thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Giá trị tài sản đảm bảo tiền vay tối thiểu là 70% tổng số vốn vay. Tài sản đảm bảo tiền vay của Bên vay hoặc bên bảo lãnh bao gồm động sản, bất động sản, các loại giấy tờ có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu... hoặc các tài sản đảm bảo khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Văn phòng Quỹ Hỗ trợ Phát triển nhân lực công nghệ thông tin TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Q.1 TP.HCM.
Tel: (84-8) 22.102.224            
Fax: (84-8) 38.223.653

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thácCông ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

Địa chỉ: 33 - 39 Pasteur, Q.1 TP.HCM
Tel: (84-8) 38.214.244 - 38.212.768
Fax: (84-8) 38.214.243

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN