Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tiếp Nhận, Cho Vay Vốn Ủy Thác

NGUỒN VỐN QUỸ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Chủ nhật, 03/02/2013 12:52 GMT
Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) được thành lập theo Quyết định số 5289/QĐ-UB-KT ngày 14/9/1999 của UBND TP.HCM và uỷ thác cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM - HFIC

Giới thiệu

Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) được thanh lập theo Quyết định số 5289/QĐ-UB-KT ngày 14/9/1999 của UBND TP.HCM và uỷ thác cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM - HFIC (bấy giờ là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM) quản lý cho vay nguồn vốn Quỹ. Vốn ban đầu thanh lập của Quỹ là 1 triệu USD (tương đương 14 tỷ đồng), từ tháng 9/2003 đến nay được bổ sung thành 24 tỷ đồng.

Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ các dự án đầu tư giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải tại TP.HCM của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hoặc các doanh nghiệp thực hiện chương trình di dời của TP.HCM.

Cơ chế hoạt động

  • Về thẩm định thiết kế - dự toán: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán của dự án.
  • Về thẩm quyền quyết định: Hội đồng quản lý Quỹ giảm thiểu ô nhiễm phê duyệt đối với dự án có mức vay dưới 1 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đối với dự án có mức vay từ 1 tỷ đồng trở lên.
  • Về thủ tục giải ngân: Căn cứ theo Quyết định duyệt vay, HFIC tiến hành hướng dẫn tổ chức, cá nhân vay vốn lập hồ sơ và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có), tổ chức giải ngân kịp thời và đúng quy định theo Hợp đồng tín dụng. Đối với dự án có mức vay vốn dưới 100 triệu đồng thì giải ngân một lần. Đối với dự án có mức vay vốn từ 100 triệu đồng trở lên thì giải ngân theo tiến độ thi công.

Đối tượng vay vốn

  • Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có ô nhiễm cần phải khắc phục.
  • Các doanh nghiệp thực hiện chương trình di dời theo chủ trương của thành phố:

Những doanh nghiệp thực hiện chương trình di dời theo chủ trương của thành phố được hỗ trợ toàn bộ lãi vay ngân hàng để đầu tư những hạng mục xử lý ô nhiễm cuối nguồn, sau khi có phương án và quyết định cho vay của ngân hàng cho vay.

Điều kiện để được bù lãi vay: phải có quyết định của UBND TP.HCM cho doanh nghiệp di dời đến địa điểm mới, có dự án đầu tư xử lý ô nhiễm cuối nguồn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng và kế hoạch trả lãi vay do ngân hàng và doanh nghiệp cùng thỏa thuận và thống nhất với mức lãi suất theo thị trường.

Thời gian bù lãi vay: không quá 5 năm.

Đặc trưng

  • Lãi suất vay: 0%/năm, phí ủy thác hiện nay là 0,84%/năm (mức phí quản lý vốn ủy thác hiện hành do UBND thành phố ban hành).
  • Thời hạn vay: tối đa 5 năm.
  • Bảo đảm nợ vay: doanh nghiệp ngoài nhà nước phải có tài sản thế chấp, bao gồm nhà xưởng, nhà ở và phương tiện vận chuyển. Doanh nghiệp nhà nước không phải thế chấp/cầm cố/bảo lãnh tài sản.

Giá trị tài sản bảo đảm tiền vay được hình thành từ vốn vay tối thiểu là 30% tổng số vốn vay đầu tư dự án, 50% giá trị còn lại phải thế chấp bằng tài sản hiện có của bên đi vay như: nhà ở, nhà xưởng và xe ôtô. Đối với những hạng mục xử lý ô nhiễm cuối nguồn (thiết lập hệ thống xử lý khí thải, nước thải), chủ đầu tư được kiến nghị với các ngân hàng, công ty tài chính cho vay thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn đầu tư cho chính những hãng mục này

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, Q.1 TP.HCM.
Tel: (84-8) 38.221.869 - 38.221.865 (gặp anh Hiền, chị Dung)         
Fax: (84-8) 38.231.806

Phòng Quản lý các nguồn vốn uỷ thácCông ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM

Địa chỉ: 33 - 39 Pasteur, Q.1 TP.HCM
Tel: (84-8) 38.214.244 - 38.212.768 
Fax: (84-8) 38.214.243

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN