Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC
Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của HFIC

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của HFIC, trên cơ sở được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết 102/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Xem Thêm

Các tin liên quan khác

First
Prev
Page 1 of 19
[1]
2
3
4
5
6
7
17
18
19
Next
Last

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN