Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin Kinh tế - Tài chính

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Thứ tư, 17/03/2021 08:23 GMT
Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố năm 2021, bao gồm các nhóm ngành: Công nghệ thông tin – Điện tử - Viễn thông; Cơ khí – Tự động hóa; Cao su - Nhựa; Chế biến Lương thực - Thực phẩm.

 

   Đây là Kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung nằm trong Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 mà Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành. 

   Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố thông qua việc hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường; gia tăng đóng góp của các ngành công nghiệp trọng yếu vào GRDP của Thành phố; đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án trong Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm của mỗi nhóm ngành tương ứng của Thành phố làm cơ sở tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chính sách ưu đãi, phát triển ngành trên địa bàn Thành phố.

  

Hoạt động đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến được chú trọng
trong mục tiêu thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm các nhóm
ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố (Ảnh: Internet)

 

   I. NỘI DUNG THỰC HIỆN CỦA KẾ HOẠCH: 

   1. Xác định danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành giai đoạn 2021 – 2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển:

   - Xây dựng các tiêu chí cụ thể và danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành giai đoạn 2021 – 2025; Rà soát, công bố danh sách doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm tương ứng; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm và tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất sản phẩm… 

   2. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành:

   - Phối hợp các trường đại học có kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong ngành để xây dựng và triển khai các Chương trình, Đề án Thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực, Chương trình đào tạo kỹ thuật bậc cao. Lựa chọn, đầu tư nâng cấp một số trường đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực giỏi nghề để tiếp cận và vận hành máy móc thiết bị và công nghệ tiên tiến.   

   3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường:

   - Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có quy mô lớn nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm của ngành, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu…

   4. Triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư:

   4.1. Triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho ngành:

   - Xây dựng, tham mưu ban hành “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025”; trong đó có danh mục sản phẩm, dự án của các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố.

   - Đề xuất thí điểm cơ chế chính sách ưu đãi mới, mang tính đột phát dành riêng cho các đối tượng thực hiện các giải pháp, đề án, dự án trong ngành giai đoạn 2020 – 2030, trong đó trọng tâm là chính sách hỗ trợ tham gia Chương trình Kích cầu đầu tư của Thành phố đối với các dự án đầu tư ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

   4.2. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn:

   - Tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp các chương trình truyền thông phổ biến về Chương trình kích cầu đầu tư dành cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố giai đoạn 2020 – 2030.

   - Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm thuộc các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố giai đoạn 2020 – 2030 trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án tham gia Chương trình Kích cầu đầu tư.

   - Đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

   

Các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh 
 được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ từ Thành phố. (Ảnh: Internet)


   5. Hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ:

   - Tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp. 

   - Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp hoạt động khoa học công nghệ, các thủ tục miễn giảm thuế và trích lập quỹ nghiên cứu phát triển công nghệ của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

   6. Triển khai các giải pháp về truyền thông:

   - Xây dựng, vận hành và tham gia Diễn đàn các doanh nghiệp công nghiệp Thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin, kết nối, hợp tác kinh doanh. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và tổ chức tuyên truyền, quảng bá sản phẩm chủ lực và doanh nghiệp tiêu biểu của ngành trên các phương tiện truyền thông.

   7. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất:

   - Rà soát, ưu tiên bố trí quỹ đất trong Khu Công nghiệp cho các dự án của ngành có sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường.Quy hoạch phân khu chức năng chuyên ngành trong các Khu Công nghiệp mới để bố trí các dự án cùng tính chất ngành nghề; quy hoạch phân lô đất phù hợp với quy mô đầu tư của doanh nghiệp.

   - Quy hoạch đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

   - Tổ chức kết nối giữa chủ đầu tư Khu Công nghiệp với các doanh nghiệp trong ngành

   8. Xây dựng chiến lược phát triển ngành giai đoạn 2020 – 2030:

   - Khảo sát, thu thập thông tin về sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp trong ngành trên địa bàn để đánh giá và đề xuất giải pháp, phương hướng phát triển cho ngành. Nghiên cứu xây dựng chuỗi sản xuất ngành. Tập trung xác định sản phẩm tạo giá trị gia tăng cao làm động lực phát triển ngành và hỗ trợ các ngành khác phát triển. 

   9. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án, Đề án, các Chương trình đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật phù hợp với tiềm năng, thế mạnh đặc thù của từng nhóm ngành tương ứng…

   II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   - Đối với ngành Cơ khí – Tự động hóa, ngành Chế biến Lương thực – Thực phẩm, ngành Cao su – Nhựa: Sở Công Thương được Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ chủ trì, triển khai các nội dung của Kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

   - Đối với ngành Công nghệ thông tin – Điện tử - Viễn thông: Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì.

   Các nội dung công việc chi tiết trong Kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công tổ chức thực hiện bắt đầu từ Quý 1 năm 2021. 

Đỗ Hoàng Luân - P.KHNCPT

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN