Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Công bố thông tin DNTV

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Thứ hai, 01/11/2021 12:40 GMT
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh

 
/FileManagement/UpFile/1006-Bao cao 2015 2017 va nam 2018 19062018 (final)_29062018030323.pdf

Các tin liên quan khác

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 13/02/2017 - 17/02/2017

Tuần giao dịch trái phiếu 13-17/02/2017 chứng kiến hai xu hướng trái ngược khi giá trị giao dịch thị trường sơ cấp sụt giảm còn thị trường thứ cấp lại tăng trưởng mạnh mẽ so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch thị trường sơ cấp giảm 33%, còn giá trị giao dịch thị trường thứ cấp tăng 46%. Nhờ vậy, tổng giá trị giao dịch trong tuần đã tăng 27% so với tuần trước.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 06 - 10/02/2017

Thị trường trái phiếu tuần 06-10/02/2017 có sự tăng trưởng mạnh cả thị trường sơ cấp và thứ cấp so với tuần 16-20/01/2017 (lần lượt là 172% và 51%). Tổng giá trị giao dịch tuần đạt 45.083 tỷ đồng.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 16-20/10/2016

Tuần giao dịch trái phiếu 16/01 – 20/01 chứng kiến xu hướng trái ngược trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trong khi thị trường trái phiếu thứ cấp có giảm mạnh 25% so với tuần trước, thị trường sơ cấp tuần này tiếp tục xu hướng tăng, giá trị trái phiếu trúng thầu tăng 25% so với tuần trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng giảm từ thị trường thứ cấp nên tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tuần đã giảm 20,7% so với tuần trước.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 09-13/01/2017

Tổng giá trị thị trường trái phiếu tuần 09/01 – 13/01 giảm 13% so với tuần trước. Trong đó, thị trường thứ cấp giảm khoảng 20% (30.408 tỷ đồng so với 38.241 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị trúng thầu trái phiếu của thị trường sơ cấp lại bất ngờ tăng mạnh từ 203 tỷ đồng tuần trước lên mức 3.165 tỷ đồng tuần này, tương đương tăng 15,6 lần.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 02 - 06/01/2017

So với tuần trước, giá trị giao dịch của thị trường trái phiếu trong tuần giảm mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, lần lượt là 55,58% và 14,84%. Trong tuần này, tổng giá trị trúng thầu trên thị trường sơ cấp đạt 203 tỷ đồng và giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt 38.241 tỷ đồng.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 26-30/12/2016

Thị trường trái phiếu tuần giao dịch cuối cùng của năm 2016 chứng kiến sự phục hồi mạnh, mẽ của thị trường thứ cấp với mức tăng trưởng 39,5%. Trong khi đó thị trường sơ cấp đã có phát hành trở lại nhưng lượng trái phiếu trúng thầu thấp. Tổng giá trị giao dịch thị trường trái phiếu trong tuần đạt giá trị 45.360 tỷ đồng, tăng 41% so với tuần trước đó.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 19-23/12/2016

Trong tuần này, thị trường sơ cấp không có hoạt động giao dịch, trong khi đó, giá trị giao dịch thị trường thứ cấp tăng mạnh đạt 32.184 tỷ đồng, tăng 11,73% so với tuần trước.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 05/12-09/12/2016

Trong tuần giao dịch từ ngày 05/12 đến 09/12/2016 thị trường trái phiếu vẫn tiếp tục diễn biến trái chiều như tuần trước. Trong khi thị trường sơ cấp giảm 3% thì thị trường thứ cấp tăng 11%. Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần đạt 45.619 tỷ đồng, tăng 10% so với tuần trước.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 12-16/12/2016

Trong tuần thứ 2 của tháng 12, thị trường trái phiếu giảm 36,86% so với tuần trước với giá trị giao dịch trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đạt 28.805 tỷ đồng. Trong đó, thị trường sơ cấp có 1 tuần giao dịch không thành công và thị trường thứ cấp giảm 31,61%.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 28/11-02/12/2016

Trong tuần này, thị trường trái phiếu tiếp tục giảm, cụ thể là 10% so với tuần trước, đạt giá trị giao dịch là 41.369 tỷ đồng. Trong đó, thị trường sơ cấp tăng 83% (giá trị giao dịch đạt 3.624 tỷ đồng), thị trường thứ cấp giảm 14% (giá trị giao dịch đạt 37.745 tỷ đồng).

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 21-25/11/2016

Tổng giá trị giao dịch thị trường tuần 21-25/11 đạt 45.908 tỷ đồng, giảm so với tuần trước chủ yếu do thị trường thứ cấp giảm 4.1% so với tuần trước (tổng giá trị giao dịch tuần đạt 43.932 tỷ đồng). Trong khi đó, giá trị thị trường sơ cấp lại tăng 1.21% so với tuần trước (tổng giá trị trái phiếu trúng thầu đạt 1.976 tỷ đồng

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 14-18/11/2016

Trong tuần giao dịch từ ngày 14/11 đến ngày 18/11 thị trường trái phiếu tiếp tục xu hướng giảm ở cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Trong đó, thị trường sơ cấp giảm 83.08% và thị trường thứ cấp giảm 14.13%. Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần đạt 45.961 tỷ đồng, giảm 15.26% so với tuần trước.

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 7-11/11/2016

Thị trường trong tuần thứ 2 của tháng 11 tăng trưởng với tổng giá trị giao dịch đạt 54.237 tỷ đồng, chủ yếu do thị trường thứ cấp tăng mạnh so với tuần trước (tương đương 36,15%). Trong khi đó so với tuần trước, thị trường sơ cấp tiếp tục giảm mạnh (tương đương 66%).

Xem Thêm
Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 31/10-04/11/2016

Thị trường tuần 31/10-04/11 tăng chủ yếu do giao dịch trên thị trường thứ cấp tăng 4,40% với tổng giá trị giao dịch là 1.652 tỷ đồng trong khi thị trường sơ cấp giảm 10% với giá trị đạt 2.625 tỷ đồng .

Xem Thêm

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN