Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thứ hai, 17/06/2024 16:04 GMT

 
 CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 
 -         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;

         -    Căn cứ Nghị định 47/2022/NĐ-CP ngày 01/4/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020,

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) hiện nay đang có nhu cầu mời đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất (nếu có) cho kỳ kế toán 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán Báo cáo tài riêng và hợp nhất cho năm tài chính 2024 của HFIC.

HFIC kính mời các đơn vị xem xét hồ sơ và gửi bản báo giá phí dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính như sau:

 

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CÁC YÊU CẦU:

1.     Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất (nếu có) 06 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2024;
2.     Hình thức xét chọn: Xét hồ sơ năng lực và mức phí chào giá dịch vụ;
3.     Thời gian phát hành báo cáo kiểm toán: Trước ngày 31/7/2024 đối với BCTC soát xét 06 tháng và trước 31/3/2025 đối với BCTC kiểm toán năm 2024;
4.     Số lượng công ty con và công ty liên kết: 17 Công ty;
5.     Ngôn ngữ Báo cáo kiểm toán: Tiếng Việt và Tiếng Anh

6.     Số lượng Báo cáo kiểm toán: 15 bộ Tiếng Việt; 08 bộ Tiếng Anh

II. HỒ SƠ QUAN TÂM:

1.     Hồ sơ bày tỏ quan tâm bao gồm:
a.     Hồ sơ pháp lý và năng lực của công ty:
a1. Hồ sơ pháp lý:
-         Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
-         Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính cấp;
-         Có tên trong Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm gần nhất của Bộ Tài chính ban hành;
a2. Hồ sơ năng lực:
-         Đã thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các Tổng công ty có vốn nhà nước
-         Đã thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
-         Số lượng kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán tại Việt Nam
b.     Báo giá phí dịch vụ bao gồm phạm vi và phí dịch vụ.

3.     Địa điểm cung cấp thông tin và nhận hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán HFIC - Đt (028) 3821 4244 (ext.522); Mobi: 0989.567.961 hoặc Web: www.hfic.vn

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN