Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP CHỨNG KHOÁN TP.HCM THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

Thứ năm, 29/02/2024 11:14 GMT

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP CHỨNG KHOÁN TP.HCM THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

1. Tổ chức chào bán quyền mua: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (HFIC).

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSC).

3. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần của HSC (Mã chứng khoán: HCM) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHHĐCĐ ngày 08/8/2022 

4. Số lượng chứng khoán chào bán: 105.652.120 quyền mua (dự kiến).

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu với giá 10.000 đồng)

6. Giá khởi điểm: 7.523 đồng/quyền mua.

7. Đối tượng tham gia: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia.

8. Thời gian chào bán thỏa thuận: từ ngày 05/3/2024 đến 13/3/2024.

9. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý và Kinh doanh vốn – Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 67 – 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại: (028) 3821.4244 - line 730 hoặc Email: Phuong.tt@hfic.vn

(Kính mời quý Công ty Chứng khoán, Tổ chức tài chính trung gian có nhu cầu hợp tác, tìm kiếm giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng mua quyền mua cổ phần của HSC do HFIC sở hữu, xin vui lòng liên hệ với HFIC thông qua địa chỉ liên hệ nêu trên)


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN