Liên Hệ
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
67-73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
33-39 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3821 4244 
Fax: (84-8) 3821 4243
E-mail: info@hfic.vn
Website: www.hfic.vn

BẢN ĐỒ GOOGLE MAPS

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN