Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT


   Bà Phạm Thị Hồng Hà 
   Tổng giám đốc

 

 
     
   Ông Lâm Hoài Anh
   Phó Tổng giám đốc
 

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN