Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN ĐIỀU HÀNH

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT


   Bà Phạm Thị Hồng Hà 
   Tổng giám đốc

 

 
     
   Ông Lâm Hoài Anh
   Phó Tổng giám đốc
 

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN