Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Huy Động Vốn

NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY

Chủ nhật, 03/02/2013 12:47 GMT
Thông qua phương thức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, các năm gần đây HFIC đã nhận vốn uỷ thác của ngân sách TP và các doanh nghiệp trên địa bàn với mức dư nợ cho vay bình quân khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm. Thông qua phương thức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, các năm gần đây HFIC đã nhận vốn uỷ thác của ngân sách TP và các doanh nghiệp trên địa bàn với mức dư nợ cho vay bình quân khoảng trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Các tin liên quan khác

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN