Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thứ bảy, 26/01/2013 15:32 GMT


 Ông Trương Văn Non
 Chủ tịch HĐTV

    
 Bà Phạm Thị Hồng Hà
 Thành viên
HĐTV   
     
 Bà Đặng Hải Yến
 Thành viên
chuyên trách HĐTV
 

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN