Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN KIỂM SOÁT

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT


  Bà Phạm Thị Cẩm Nhung 
 Trưởng Ban

   Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh 
 Thành viên


   


  

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN