Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Cơ Cấu Tổ Chức

BAN KIỂM SOÁT

Thứ bảy, 26/01/2013 15:33 GMT


  Bà Phạm Thị Cẩm Nhung 
 Trưởng Ban

   Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh 
 Thành viên


   


  

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN