Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của HFIC

Thứ năm, 06/01/2022 08:45 GMT
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của HFIC, trên cơ sở được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết 102/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021.

 

Theo đó, Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định cụ thể các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm: Giáo dục; Y tế; Văn hóa, du lịch, dịch vụ; Công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ; Nông, Lâm, Ngư nghiệp; Môi trường, Năng lượng; Nhà ở; Giao thông; Các lĩnh vực xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế khác theo định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển ngành logistics
nằm trong "Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh"
được đưa vào Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

 

Cụ thể, Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 kèm theo Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

STT

Các lĩnh vực

1

Giáo dục: Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị: cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ.

2

Y tế: Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế.

3

Văn hóa, du lịch, dịch vụ:

- Đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị: chợ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

4

Công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ:

- Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu Công nghệ cao Thành phố, khu Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm;

- Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; các dự án thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, khuyến khích đầu tư.

- Các dự án xây dựng cơ sở ươm tạo, nhà xưởng hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới hiện đại, nhà xưởng sản xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nghiệp tại vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Các dự án thúc đẩy phát triển xuất khẩu phần mềm và sản phẩm nội dung số; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

- Các dự án phát triển công nghiệp sản phẩm chủ lực của Thành phố

5

Nông, Lâm, Ngư nghiệp:

- Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;

- Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp sử dụng kỹ thuật cao;

- Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;

- Các dự án đầu tư xây dựng kho lạnh phục vụ cho việc sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp.

- Các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố.

6

Môi trường, năng lượng:

- Đầu tư hệ thống cấp nước, mạng cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, bùn thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang; Đầu tư xây dựng khu hỏa táng.

- Đầu tư xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị phát triển sản xuất, cung cấp và truyền tải điện; Các dự án đầu tư năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhà máy đốt rác phát điện).

7

Nhà ở (không bao gồm nhà ở thương mại): Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên); các dự án thực hiện chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị (đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ, di dời, tái định cư, cải tạo điều kiện sống các hộ dân ven kênh rạch).

8

Giao thông:

- Đầu tư kết cấu hạ tầng và các dịch vụ có liên quan; Các dự án hỗ trợ cho hoạt động vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị;

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; Đầu tư phát triển phương tiện vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không. Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ du lịch. Đầu tư bến bãi, phục vụ vận tải công cộng, bãi đỗ xe ngầm, nổi theo quy hoạch.

9

Các lĩnh vực xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế khác theo định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh:

- Các dự án thuộc đối tượng đầu tư, cho vay trong Danh mục lĩnh vực đầu tư thuộc Chương trình kích cầu thông qua đầu tư, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các dự án thuộc đối tượng thực hiện các giải pháp, đầu tư đề án, dự án Chương trình đột phá và chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

+ Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.Hồ Chí Minh: Dự án thực hiện Chương trình chuyển đổi số; Chương trình xây dựng Thành phố thông minh; Chương trình phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố; Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố…

+ Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; dự án phát triển ngành logistics;  dự án chống ngập và xử lý nước thải; dự án xử lý chất thải rắn; dự án phát triển hạ tầng dịch vụ; dự án phát triển hạ tầng công nghiệp; dự án phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số; dự án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông; dự án phát triển công viên cây xanh công cộng; dự án phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị; dự án phát triển hệ thống cấp nước; dự án giảm ô nhiễm môi trường…

+ Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở các ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) và đại học chia sẻ; dự án giáo dục thông minh và học tập suốt đời; dự án y tế thông minh; dự án phát triển công nghiệp dược; dự án nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo; dự án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân; dự án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố; dự án phát triển ngành Văn hóa, ngành Thể dục Thể thao; chương trình hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố…

+ Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí – tự động hóa; chế biến thực phẩm; nhựa, cao su; dự án phát triển công nghiệp dược; dự án phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao; dự án du lịch thông minh; dự án liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long; dự án hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; dự án kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dự án phát triển Thành phố thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; dự án triển lãm công nghiệp, dịch vụ 4.0 và diễn đàn kinh tế Thành phố…

+ Các Chương trình trọng điểm khác của Thành phố giai đoạn 2020-2025.

- Các đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay mang tính liên vùng thuộc các lĩnh vực theo danh mục này thực hiện theo chủ trương đẩy mạnh việc liên kết vùng, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Đính kèm:

Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của HFIC

 

Đỗ Hoàng Luân - Phòng KHNCPT

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN