Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO)

Thứ tư, 24/02/2021 17:09 GMT
Vừa qua, vào ngày 23/02/2021, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cùng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và thúc đẩy triển khai các giải pháp Xanh, từng bước tiếp cận và tham gia vào việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn, tăng tỷ lệ GDP xanh cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Lễ ký kết vinh dự được đón tiếp sự hiện diện và tham dự của Ông Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố; Ban Lãnh đạo HFIC, Ban Lãnh đạo CITENCO cùng lãnh đạo các phòng ban của hai đơn vị.

Quang cảnh buổi Lễ ký kết giữa HFIC và CITENCO 
 
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC nhấn mạnh: Phát triển kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện trình tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như trong Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó việc đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp thuộc lĩnh vực môi trường, đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường để hướng đến xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế xanh cũng là cách thể hiện sự đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Thành phố và thực hiện theo đúng chủ trương Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. 
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Hoà - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM phát biểu tại Lễ ký kết  
 
 
 
Ông Huỳnh Minh Nhựt - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV
 Môi trường đô thị TP.HCM phát biểu tại Lễ ký kết 
 

Trong chiến lược phát triển của HFIC giai đoạn 2021 - 2025, Công ty tập trung thúc đẩy đầu tư mạnh vào các lĩnh vực then chốt của thành phố, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, xử lý môi trường; các ngành công nghiệp trọng điểm, ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố; các dự án đầu tư phát triển ngành logistics; đầu tư vào lĩnh vực phát triển y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển hạ tầng khu dân cư, khu đô thị; các dự án tham gia thực hiện chương trình xây dựng thành phố thông minh, chương trình phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố, chương trình chuyển đổi số của thành phố… 

Biên bản ghi nhớ hợp tác này thể hiện tầm nhìn và định hướng chung mà hai đơn vị đã thống nhất nhằm phối hợp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai đầu tư các dự án xử lý, tái sinh, tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững.  
 
  
Ông Nguyễn Ngọc Hoà - Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC và
 Ông Huỳnh Minh Nhựt - Giám đốc CITENCO ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 
 

Cũng theo thoả thuận, hai đơn vị sẽ cùng nhau hợp tác để thực hiện các dự án cải thiện chất lượng môi trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu, khả năng của CITENCO và HFIC nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị, đồng thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan. 

Phòng KHNCPT  

 

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN