Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo bán đấu giá quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty CII

Thứ tư, 21/10/2020 00:00 GMT
Thông báo bán đấu giá quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1.    Tổ chức chào bán:     CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC)
       Địa chỉ:     67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
       Điện thoại:     (+84.28) 3821 4244        Fax: (+84.28) 3821 4243
 
2.   Tổ chức phát hành:     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)
       Địa chỉ:     3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
       Điện thoại:      (+84.28) 3622 1025        Fax: (+84.28) 3636 7100
       Vốn điều lệ:    2.831.681.520.000 đồng
       Ngành nghề kinh doanh chính:     Phát triển Hạ tầng giao thông. 
 
3.    Tên chứng khoán chào bán:      Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2020 của CII.
 
4.    Số lượng chứng khoán chào bán:     24.049.215 quyền mua, tương ứng với số lượng Trái phiếu chuyển  đổi được quyền mua là 120.246 trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/Trái phiếu).
      Tỷ lệ thực hiện quyền: 200 : 1 (nghĩa là cứ 200 quyền mua được mua 01 Trái phiếu chuyển đổi của CII với giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu; số lượng trái phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
5.    Phương thức chào bán:    Đấu giá công khai.
 
6.    Giá khởi điểm:    25 đồng/quyền mua.
 
7.    Điều kiện tham dự đấu giá:    Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2020 của CII.
 
8.    Quy chế đấu giá, thông tin về quyền mua trái phiếu chào bán được công bố chi tiết trên website: www.hfic.vn 
 
9.    Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: Tại địa điểm đấu giá.
 
10.  Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:          Từ ngày 21/10/2020 đến 14h00 ngày 27/10/2020
 
11.  Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:           Trước 15h00 ngày 27/10/2020 tại địa điểm đấu giá.
 
12.  Thời gian tổ chức đấu giá:                              15h00 ngày 27 tháng 10 năm 2020.
 
13.  Tên, địa điểm tổ chức đấu giá:                        CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM 
                                                                                   67-73 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
 
14.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua TPCĐ:    Trước 16h00 ngày 28/10/2020.
 
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:                      Từ ngày 28/10/2020.

______________________________


KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN