Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Thứ năm, 14/05/2020 11:05 GMT
Mời chào tư vấn thẩm định giá tài sản, vật tư, hàng hóa tồn kho chờ thanh lý, không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) hiện nay đang có nhu cầu mời đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản, vật tư, hàng hóa tồn kho chờ thanh lý, không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.
 
HFIC kính mời các đơn vị xem xét hồ sơ và gửi bản báo giá phí dịch vụ thẩm định giá để thẩm định giá thị trường của lô tài sản này, không giới hạn số lần tái thẩm định cho đến khi HFIC bán đấu giá thành công, chi tiết như sau:

1. Tên gói dịch vụ tư vấn: Thẩm định giá Lô tài sản , vật tư, hàng hóa tồn kho chờ thanh lý, không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.
2. Hình thức xét chọn: Xét hồ sơ năng lực và mức phí chào giá cạnh tranh đối với từng gói dịch vụ.
3. Thời hạn cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Từ 12h00 ngày 14/05/2020 đến 16h00 ngày 20/05/2020.
4. Địa điểm cung cấp thông tin và nhận hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán HFIC - Địa chỉ: 67 – 73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - ĐT (028) 3821 4244 (ext. 511 – Phát Duy)

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN