Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Lễ ký kết Thỏa thuận chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Thứ tư, 11/03/2020 11:10 GMT
Ngày 5/3/2020, tại hội trường A.205 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận chương trình Hợp tác giữa Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Đây là bước tiến mới trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác sau một thời gian dài có những hoạt động triển khai ban đầu của cả hai bên.
 
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) là tổ chức tài chính 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, với chức năng nhiệm vụ của HFIC là huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố. Một trong các lĩnh vực, ngành nghề được HFIC ưu tiên đầu tư xuyên suốt trong thời gian qua là lĩnh vực giáo dục đào tạo cùng với việc hỗ trợ đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong đó có trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM đã có mối quan hệ hợp tác thông qua các dự án đầu tư mở rộng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.
 

 

 Quang cảnh buổi Lễ Ký kết Thỏa thuận chương trình Hợp tác giữa
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)
 
Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã được triển khai giữa hai bên, trong thời gian tới, Ngày 5/3/2020, tại hội trường A.205 cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra Lễ Ký kết Thỏa thuận chương trình Hợp tác giữa Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH). Đây là bước tiến mới trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác sau một thời gian dài có những hoạt động triển khai ban đầu của cả hai bên với mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó, hợp tác bền vững và toàn diện nhằm phát huy hơn nữa về khả năng, thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Thành phố giao.
 
Phòng KHNCPT

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN