Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11"

Thứ ba, 29/10/2019 12:17 GMT
Nhằm triển khai có hiệu quả quy định về Ngày pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước (HFIC) về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nhằm cổ vũ, khuyến khích các tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

 

Nội dung triển khai kế hoạch cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" của HFIC.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN