Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

HFIC hưởng ứng cuộc vận động CBNV nữ mặc áo dài trong tháng 3

Thứ hai, 05/03/2018 09:05 GMT
Hưởng ứng phát động theo Công văn số 675/UBND-KT ngày 13/02/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo dài trong tháng 03 năm 2018, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã ban hành Thông báo số 284/TB - ĐTTC ngày 05/03/2018 về việc hưởng ứng chủ trương phát động cán bộ, công chức, viên chức nữ mặc áo dài trong tháng 03 năm 2018.

 

Theo đó, toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV) nữ HFIC thực hiện mặc áo dài làm việc vào tất cả các ngày thư Hai và thứ Sáu trong tháng 03 năm 2018. Hơn nữa, khuyến khích CBNV nữ HFIC tự nguyện tham gia mặc áo dài làm việc và sinh hoạt trong suốt tháng 03 năm 2018.

Sau đây là một số hình ảnh CBNV nữ HFIC xinh tươi trong trang phục áo dài ngày thứ Hai đầu tuần:

Tổng Giám đốc HFIC triển khai công tác đầu tuần trong trang phục áo dài
CBNV nữ HFIC chụp hình lưu niệm
CBNV nữ HFIC chụp hình lưu niệm
CBNV nữ HFIC chụp hình lưu niệm

CBNV nữ HFIC chụp hình lưu niệm 

 Bài và ảnh: Phòng CNTT HFIC

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN