Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Công bố thông tin DNTV

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 12-16/12/2016

Thứ ba, 20/12/2016 13:04 GMT
Trong tuần thứ 2 của tháng 12, thị trường trái phiếu giảm 36,86% so với tuần trước với giá trị giao dịch trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đạt 28.805 tỷ đồng. Trong đó, thị trường sơ cấp có 1 tuần giao dịch không thành công và thị trường thứ cấp giảm 31,61%.
Trong tuần giao dịch từ ngày 12/12 đến ngày 16/12 thị trường trái phiếu giảm mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giao dịch tại thị trường sơ cấp không thành công và thị trường thứ cấp giảm 31,61%. Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần đạt 28.805 tỷ đồng, giảm 36,86% so với tuần trước.
 
 Nguồn: HNX, BSC 

1. Thị trường sơ cấp:
 
Tại thị trường trái phiếu sơ cấp tuần qua, vào ngày 15/12/2016 Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 5 năm và 521 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Tổng giá trị đăng ký là 1.160 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 5,9% - 6,1% cho kỳ hạn 5 năm và 500 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 7,3% cho kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, kết quả không có khách hàng trúng thầu do không đáp ứng điều kiện lãi suất.
 
Nguồn: BSC

2. Thị trường thứ cấp:
 
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tuần đạt 28.805 tỷ đồng, giảm 31,61% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân là 5.761 tỷ đồng/ngày. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) đạt 19.163 tỷ đồng, giảm 3.492 tỷ đồng tương đương giảm 15,41% so với tuần trước và giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 9.642 tỷ đồng, giảm 50,46% so với tuần trước.
 
Nguồn: HNX, BSC

Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.
 
Tổng giá trị mua vào của khối giao dịch đầu tư nước ngoài trong tuần là 564 tỷ đồng, giá trị bán ra là 391 tỷ đồng, do đó giá trị chênh lệch là 173 tỷ đồng. Khối nhà đầu tư nước ngoài mua vào trong tuần này tăng  khoảng 77,5% về khối lượng và 79% về giá trị so với tuần trước.
 
Vào các phiên cuối tuần, thị trường trái phiếu diễn biến trầm lắng ở kỳ hạn 5 năm với lãi suất từ 5,33%-5,35%, trong khi lãi suất đối với kỳ hạn 7 năm có xu hướng tương đối ổn định. Cụ thể như sau:
 
 
Vùng lợi suất (YTM) của trái phiếu giao dịch trong tuần đối với trái phiếu có kỳ hạn còn lại dài nhất (20 năm) là 7,7%; trong khi đó YTM của trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất (2 tháng)  là 5,1%./.
 

Nguồn: CLB Sức Trẻ HFIC tổng hợp

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN