Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Công bố thông tin DNTV

Thị trường trái phiếu - Tuần giao dịch 7-11/11/2016

Thứ hai, 21/11/2016 09:48 GMT
Thị trường trong tuần thứ 2 của tháng 11 tăng trưởng với tổng giá trị giao dịch đạt 54.237 tỷ đồng, chủ yếu do thị trường thứ cấp tăng mạnh so với tuần trước (tương đương 36,15%). Trong khi đó so với tuần trước, thị trường sơ cấp tiếp tục giảm mạnh (tương đương 66%).
Trong tuần giao dịch từ ngày 07/11 đến ngày 11/11 thị trường trái phiếu có xu hướng tăng trưởng do giao dịch tại thị trường thứ cấp tiếp tục tăng mạnh so với tuần trước. Ngược lại với thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp vẫn tiếp tục giảm mạnh, trong đó giá trị trái phiếu trúng thầu giảm hơn 66% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần này đạt 54.237 tỷ đồng, tăng 29,7% so với tuần trước.
 
Nguồn: HNX, BSC

1. Thị trường sơ cấp: 

Thị trường trái phiếu sơ cấp tuần qua đã có ba phiên đấu thầu phát hành trái phiếu được tổ chức thành công. Ngày 07/11/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBS) phát hành 874 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm. Tuy nhiên, giá trị trúng thầu chỉ đạt 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,35% của kỳ hạn 5 năm.

Vào ngày 09/11/2016, Kho bạc Nhà nước đã phát hành (KBNN) 2.000 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh với 02 loại kỳ hạn là 20 năm và 30 năm. Giá trị đăng ký đạt 1.010 tỷ đồng với lãi suất đăng ký từ 7,70% - 9,20%, trong đó giá trị trúng thầu đạt 587 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,71% (kỳ hạn 20 năm) và 7,98% (kỳ hạn 30 năm), tỷ lệ trúng thầu tương đương 29,35% tổng số trái phiếu được phát hành.

Ngày 11/11/2016, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố phát hành 1.521 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 05 năm, tổng giá trị đăng ký trong ngày là 1.000 tỷ đồng với lãi suất đăng ký 5,60%-5,80%. Tuy nhiên, việc phát hành không thành công do lãi suất đặt thầu không phù hợp. 

Nhìn chung, tổng giá trị trái phiếu trúng thầu qua sàn HNX trong tuần 07/11 đến 11/11 tiếp tục giảm, chỉ đạt 887 tỷ đồng, giảm 66% so với tuần trước (2.625 tỷ đồng) và tỷ lệ trúng thầu đạt 20% giảm 31% so với tuần trước (51%).
 
  
Nguồn: BSC
 
2. Thị trường thứ cấp:

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tuần đạt 53.350 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân là 10.670 tỷ đồng/ngày. Tổng giao dịch tăng 36,15% (tương đương 14.166 tỷ đồng, giá trị bình quân đạt 2.833 tỷ đồng/ngày). Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) là 37.918 tỷ đồng, tăng 12.526 tỷ đồng (tương đương 49,33%) và giao dịch mua bán lại (Repos) là 15.433 tỷ đồng, tăng 1.641 tỷ đồng (tương đương 11,89%) so với tuần trước.
 
Nguồn: HNX, BSC
 

Trong tuần không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Tổng giá trị mua vào của khối giao dịch đầu tư nước ngoài trong tuần là 589 tỷ đồng, trong khi đó giá trị bán ra là 1.931 tỷ đồng, do đó giá trị chênh lệch là 1.343 tỷ đồng tăng 566 tỷ đồng so với tuần trước. Khối nhà đầu tư nước ngoài mua vào trong tuần này tăng 63,4% về khối lượng và giá trị so với tuần trước.

Vào các phiên cuối tuần, thị trường trái phiếu diễn biến sôi động ở kỳ hạn 2 năm với lãi suất từ 3,98%-4,25%, trong khi lãi suất đối với kỳ hạn 5 năm và 7 năm có xu hướng tương đối ổn định. Cụ thể như sau:
 
 
Vùng lợi suất (YTM) của trái phiếu giao dịch trong tuần đối với trái phiếu có kỳ hạn còn lại dài nhất (10-15 năm) là 7,00%-7,55%; trong khi đó YTM của trái phiếu có kỳ hạn ngắn nhất (06 tháng) là 3,50%./.
 

Nguồn: CLB Sức Trẻ HFIC tổng hợp

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN