Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

Thông báo chào bán thỏa thuận quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty CII

Thứ tư, 28/10/2020 10:00 GMT
Thông báo chào bán thỏa thuận quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 THÔNG BÁO CHÀO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1.    Tổ chức chào bán:     CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC)
       Địa chỉ:     67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
       Điện thoại:     (+84.28) 3821 4244        Fax: (+84.28) 3821 4243
 
2.   Tổ chức phát hành:     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)
       Địa chỉ:     3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
       Điện thoại:      (+84.28) 3622 1025        Fax: (+84.28) 3636 7100
       Vốn điều lệ:    2.831.681.520.000 đồng
       Ngành nghề kinh doanh chính:     Phát triển Hạ tầng giao thông. 
 
3.    Tên chứng khoán chào bán:      Quyền mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2020 của CII.
 
4.   Số lượng chứng khoán chào bán:     24.049.215 quyền mua, tương ứng với số lượng Trái phiếu chuyển  đổi được quyền mua là 120.246 trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/Trái phiếu).
      Tỷ lệ thực hiện quyền: 200 : 1 (nghĩa là cứ 200 quyền mua được mua 01 Trái phiếu chuyển đổi của CII với giá phát hành là 1.000.000 đồng/trái phiếu; số lượng trái phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 
5.    Phương thức chào bán:    Thỏa thuận trực tiếp.
 
6.    Giá chào bán:    25 đồng/quyền mua.
 
7.    Thời gian chào bán: Từ ngày 28/10/2020 đến 16h00 ngày 29/10/2020.
 
8.   Thông tin liên hệ: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM 
                                67-73 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
                                ĐTDĐ: 0913749494 (Mr. Hưng – Phòng Quản lý và kinh doanh vốn)
______________________________

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN