Cán bộ, nhân viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Tin HFIC

HFIC làm việc với Samsung Securities

Thứ hai, 09/10/2017 14:54 GMT
Ngày 03.10.2017, HFIC đã có buổi làm việc với Công ty chứng khoán Samsung (Samsung Securities) về các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Theo đó, HFIC mời gọi Samsung Securities tham gia đầu tư vốn vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các chương trình trọng điểm của Thành phố và chia sẻ kinh nghiệm về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

 HFIC làm việc với Samsung Securities

Samsung Securities là một công ty đầu tư tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, với kinh nghiệm sâu rộng trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp như: môi giới, quản lý tài sản, dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính và kinh doanh của công ty. Tổng tài sản hiện nay của Samsung Securites là 30,9 tỷ đô la mỹ và tổng vốn chủ sở hữu đạt 3,7 tỷ đô la mỹ.

Phòng KHNCPT- HFIC

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN