In Trang

THÔNG BÁO MỜI CHÀO CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
 
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) kính mời các tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ chào cung cấp dịch vụ thẩm định giá các Lô tài sản không cần dùng chờ thanh lý của các Doanh nghiệp thành viên bàn giao cho HFIC khi cổ phần hóa, cụ thể như sau:

1. Tên gói dịch vụ tư vấn:
- Gói 1: Thẩm định giá Lô tài sản không cần dùng chờ thanh lý của Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định.
- Gói 2: Thẩm định giá Lô tài sản không cần dùng chờ thanh lý của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.
- Gói 3: Thẩm định giá Lô tài sản không cần dùng chờ thanh lý của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn.
2. Hình thức xét chọn: Xét hồ sơ năng lực và mức phí chào giá cạnh tranh đối với từng gói dịch vụ.
3. Thời hạn cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00 ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 20/11/2018.
4. Địa điểm cung cấp thông tin và nhận hồ sơ: Phòng Tài chính Kế toán HFIC - Địa chỉ: 67 – 73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - ĐT (028) 3821 4244 (ext. 519 – Kiến Quốc)

,